Entitats col·laboradores

El Geoparc cada dia compta amb més empreses i institucions que són col·laboradores oficials. Per a ser-ho, aquestes entitats cal que estiguin distingides amb el segell del Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere, o bé formar part del programa del Punts d’Informació Turística del Geoparc.

Compromís per la Sostenibilitat turística Biosphere

El Geoparc cada dia compta amb més empreses i institucions que són col·laboradores oficials. Per a ser-ho, aquestes entitats cal que estiguin distingides amb el segell del Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere, o bé formar part del programa del Punts d’Informació Turística del Geoparc.

El programa Biosphere de turisme responsable garanteix que una empresa, equipament o servei vinculat al turisme, realitza una gestió i organtizació a nivell intern sigui òptima, eficient i sostenible a escala mediambiental, social i econòmica. Es tracta d’una certificació pionera, basada en els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides integrats en l’Agenda 2030. Aquestes entitats esdevenen col·laboradores oficials del Geoparc són les úniques que poden utilitzar-ne el logo en els seus productes i serveis.
Aquest programa va destinat tant a agents públics com privats i l’organitzen els Consells Comarcals amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Més informació sobre les empreses Biosphere al Geoparc.

Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac treballa amb la metodologia de la Carta Europea de Turisme Sostenible que té com a objectiu global promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat en els espais naturals protegits d’Europa. Les empreses i serveis que en formen part tenen un segell que les distingeix, i que les equipara a la certificació Biosphere com a col·laboradors oficials del Geoparc.

Punts d’informació turística

El programa de Punts d’Informació Turística (PIT), vol dotar el territori del màxim nombre de Punts d’Informació Turística complementaris on el turista tingui possibilitat de ser informat de l’oferta turística existent, alhora que pugui rebre assistència i suport en l’organització de la seva estada. Alhora és un programa idoni per posar en contacte tots els agents turístics de la comarca i crear xarxa i sinergies.
Aquest programa va destinat tant a agents públics com privats amb serveis i equipaments vinculats al turisme, i l’organitzen els Consells Comarcals amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Més informació dels punts d’informació turística