Camp d’aprenentatge del Bages

El Camp d’aprenentatge del Bages és un servei educatiu que, amb les seves diverses activitats i materials didàctics, pretén facilitar la interpretació del medi social, cultural i natural (inclosa la geologia) del territori, especialment en els aspectes mediambientals, mitjançant l’observació, la descoberta de l’entorn, la reflexió i l’experimentació.

El Camp d’aprenentatge del Bages, es troba dins “La Casa de la Culla”, un mas medieval del qual les primeres dades daten del 1009 i com la majoria de masos medievals es dedicà a l’elaboració del vi fins al segle XIX.

L’ajuntament de Manresa comprà la casa, i el 1984 comença a funcionar com a Casa de Natura, dedicada a l’educació ambiental per a escolars i, des de 1993 és el Camp d’aprenentatge dedicat a la natura i al món agrari. Des de l’any 2001 és també la seu del Consell Regulador de la Denominació d’Origen de vins “Pla de Bages”, ja que el mas tingué una estreta relació amb la producció vitivinícola.