Història
dels Geoparcs

La UNESCO
i els Geoparcs

Treball en xarxa

Xarxa mundial
i xarxes regionals de Geoparcs

Els Geoparcs Mundials
de la UNESCO

Història
dels Geoparcs

La UNESCO
i els Geoparcs

Treball en xarxa

Xarxa mundial
i xarxes regionals de Geoparcs

Els Geoparcs Mundials
de la UNESCO