Des de l’any 2000 en què es va crear la Xarxa Europea, el nombre de Geoparcs es troba en creixement continu, amb un total de 161 membres, de 44 països diferents, el 2020. Això demostra la necessitat que les diferents societats tenen d’atansar-se de nou a la Terra, aprofundint i socialitzant el coneixement de la geologia i refent els vincles entre l’ésser humà i els recursos naturals del planeta. Des de 1991, UNESCO ha col·laborat de forma activa i amb un suport constructiu en el llarg procés de constitució i evolució dels Geoparcs. En vista de l’èxit i l’expansió dels Geoparcs, el 2014 la UNESCO va crear un Grup de Treball dels Estats Membres per estudiar la possibilitat de transformar la iniciativa dels Geoparcs en un programa oficial.

International Geoscience Programme

Aquest fet es va plasmar el 17 de novembre de 2015 amb l’aprovació unànime del Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs. Els Geoparcs UNESCO van passar a ser la tercera designació de la UNESCO després que es crearen, fa més de 40 anys, les Reserves de la Biosfera i la Llista de Patrimoni Mundial, amb les quals treballa en una estreta sinergia.

Els Geoparcs UNESCO es desenvolupen sota el control directe de la UNESCO i amb unes normes clares adoptades pels Estats Membres. Els Geoparcs són àrees d’excel·lència dedicades a assolir un desenvolupament sostenible i perdurable, és per aquest motiu que cada 4 anys han de passar un control estricte per a la seva revalidació.

El desenvolupament sostenible del projecte es basa en la qualitat de la destinació en el seu conjunt, la col·laboració i implicació amb les parts interessades que hi ha en el territori, la creació de producte local i el geoturisme com a concepte estratègic.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

Els Geoparcs, en general, són territoris que poden actuar en pràcticament tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats per les Nacions Unides el 2015 com una crida universal per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i assegurar que tothom pugui gaudir de la pau i la prosperitat el 2030. Aquest és un objectiu enorme que requereix un gran esforç però alhora marca unes línies sobre les quals anar avançant.

Evidentment, els Geoparcs poden ser més eficients i efectius en determinats subobjectius que es deriven dels 17 ODS (presentats sota aquest text), mentre que en altres la seva acció directa resulta més difícil. Tot i això, el compromís amb tots ells és total i és important donar-los a conèixer. Des de la promoció del patrimoni, els Geoparcs treballen per dur a terme unes polítiques integrades de desenvolupament sostenible.

1

Fi de la pobresa

Fi de la pobresa

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes arreu del món.

2

Fam zero

Fam zero

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.

3

Salut i benestar

Salut i benestar

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats.

4

Educació de qualitat

Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom.

5

Igualtat de gènere

Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes.

6

Aigua neta i sanejament

Aigua neta i sanejament

Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom.

7

Energia neta i assequible

Energia neta i assequible

Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i neta per a tothom.

8

Treball digne i creixement econòmic

Treball digne i creixement econòmic

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

9

Indústria, innovació i infraestructures

Indústria, innovació i infraestructures

Construir infraestructures, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10

Reducció de les desigualtats

Reducció de les desigualtats

Reduir la desigualtat als països i entre països.

11

Ciutats i comunitats sostenibles

Ciutats i comunitats sostenibles

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

12

Consum i producció responsables

Consum i producció responsables

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

13

Acció climàtica

Acció climàtica

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

14

Vida submarina

Vida submarina

Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

15

Vida terrestre

Vida terrestre

Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat.

16

Pau, justícia i institucions sòlides

Pau, justícia i institucions sòlides

Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, la provisió d’accés a la justícia per a tothom i la construcció d’institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17

Aliança pels objectius

Aliança pels objectius

Consolidar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

En els següents enllaços es pot trobar informació sobre els ODS i les accions que poden dur a terme els Geoparcs en cadascun d’ells.

Les 10 principals àrees d’interès dels Geoparcs Mundials UNESCO

A escala mundial, els Geoparcs treballen en múltiples fronts que afecten els seus territoris per mirar de contribuir en el seu coneixement, la seva promoció, la seva mitigació, establir unes bones pràctiques, etc. Aquestes principals temàtiques sobre les quals s’actua són: recursos naturals, riscos geològics, canvi climàtic, educació, ciència, cultura, dones, desenvolupament sostenible, coneixement local i indígena i geoconservació.

Foto inferior i portada: cim del Collbaix. | Gerard Franquesa

Portada: cim del Collbaix. | Gerard Franquesa