1. Identificació del lloc web

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web:

Consell Comarcal del Bages

Domicili de contacte: Muralla de Sant Domènec, 24 08241 Manresa (Barcelona)
NIF: P5800009B
Telèfon: 93 693 03 50
Correu electrònic: [email protected]
Nom de domini: https://www.ccbages.cat

Condicions d’ús del lloc web

2. Atribució de la condició de persona usuària del lloc web

La utilització de www.geoparc.cat (d’ara endavant, el lloc web) li atribueix la condició de persona usuària del lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada pel Consell Comarcal del Bages (d’ara endavant, “CCBages”) en el moment mateix en què la persona usuària accedeix al lloc web. En conseqüència, la persona usuària ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que poden ser objecte de modificacions.

El CCBages es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del lloc web. És obligació de la persona usuària revisar periòdicament les presents condicions.

3. Objecte

Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés de les persones usuàries i la navegació posterior al lloc web. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre les persones usuàries i el CCBages quan les primeres utilitzin el lloc web ofert pel CCBages amb qualsevol tipus de finalitat.

4. Obligacions de les persones usuàries

Accés i utilització del lloc web:

La visita i la consulta d’informació del lloc web, té caràcter gratuït per a totes les persones usuàries.

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

la persona usuària es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició de les persones usuàries al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic

5. Propietat intel·lectual

El CCBages és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el lloc web i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre sense el permís previ, escrit i explícit del CCBages.

Consell Comarcal del Bages (CCBages) és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit del CCBages. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes del CCBages.

La persona usuària s’ha d’abstenir d’aportar continguts que s’hagin obtingut de forma il·lícita o que estiguin protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà la persona usuària i no el CCBages de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se al CCBages per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En el cas que una persona usuària o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un correu electrònic a [email protected] o a [email protected] informant el CCBages dels següents punts:

 • Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 • Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el lloc web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
 • Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;
 • En el supòsit de violació de drets, les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta, així com del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

El CCBages procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si escau, de les citades dades o continguts.

Tots els serveis d’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut al qual s’accedeix mitjançant l’ús del lloc web és propietat del CCBages o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

6. Protecció de dades personals i confidencialitat

En compliment del que disposa la normativa de protecció de dades, el CCBages, com a responsable del tractament, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació pel lloc web i/o mitjançant l’emplenament de formularis ubicats en aquest, només s’utilitzaran per gestionar el manteniment del lloc web, oferir-li un servei òptim i de qualitat, millorar l’experiència de la persona usuària i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim per mitjà del lloc web. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar-les amb les finalitats indicades.

El CCBages garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes siguin objecte de tractament en la mesura en què la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat necessàries i adequades per a aquest propòsit.

Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en el CCBages eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti la persona usuària a través del registre o emplenant els formularis del lloc web haurà de ser veraç. A aquests efectes, la persona usuària garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció als serveis que ofereix el CCBages. D’igual forma, serà responsabilitat de la persona usuària mantenir tota la informació facilitada al CCBages permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de la persona usuària. La persona usuària serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al CCBages o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se al CCBages enviant un correu electrònic a [email protected] o bé a través dels formularis que es troben a la seu electrònica.

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades consulti la nostra “Política de Privadesa”, a la pestanya superior annexa.

7. Responsabilitat dels continguts

El CCBages no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.
La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

El CCBages no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.

El CCBages no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. El CCBages tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

El CCBages no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc web i dels serveis.

El CCBages es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els termes i l’ús del lloc web del CCBages o qualsevol servei que ofereixi el CCBages seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

En compliment del que es disposa a l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Consell Comarcal del Bages (d’ara endavant, CCBages), l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació i/o mitjançant l’emplenament dels formularis del lloc web seran objecte de tractament per part del CCBages, el qual té per FINALITAT gestionar els serveis oferts pel CCBages, realitzar tasques administratives relacionades amb aquests serveis i oferir-li un servei òptim i de qualitat per mitjà del lloc web i/o la indicada a la clàusula de protecció de dades que es troba al costat del formulari que vostè acaba d’emplenar.

Com utilitzem les seves dades?

Utilitzem la informació de la qual disposem, segons les seves decisions, per tal de proporcionar-li un servei de qualitat, així com per assegurar-ne la prestació. La informació proporcionada també li servirà per accedir i utilitzar el nostre lloc web i proporcionar-li informació sobre els nostres serveis.

A més, utilitzem la informació de la qual disposem per combatre conductes perjudicials, sospitoses o infraccions de les nostres condicions i polítiques, detectar i prevenir el contingut brossa i conservar la integritat dels nostres productes, serveis i dades recopilades, prenent les MESURES DE SEGURETAT pertinents conforme a les dades recopilades i a les finalitats del tractament per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en el CCBages eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

També utilitzem la informació que ens proporciona per respondre-li quan es posa en contacte amb nosaltres o per comunicar-nos amb vostè en els casos en què està legalment permès.

La persona usuària, marcant i acceptant la casella corresponent a comunicacions comercials (check-box) consent expressament que des del CCBages se li remeti un NEWSLETTER (butlletí informatiu) amb novetats, missatges de màrqueting, publicitat i/o informacions relacionades amb la nostra entitat, els serveis que prestem i/o els nostres productes, a més d’informar-la sobre les nostres polítiques i condicions.

Les dades recollides no seran tractades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

Quina informació recollim?

El tipus d’informació recollida pel CCBages depèn de l’ús que vostè faci del lloc web, la informació sobre la informació que recopilem i com eliminar-la la trobarà a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política de Privadesa.

 • Recopilem la informació que ens proporciona quan navega pel nostre lloc web, específicament les dades d’identificació i registre incloses en formularis o dades i missatges que ens comuniqui mitjançant aquests. Aquestes dades poden incloure: el seu nom i cognoms i correu electrònic a més d’altres dades necessàries per processar la seva sol·licitud o comunicació.
 • Podem rebre informació identificativa quan ens enviï un correu electrònic o quan contacti amb nosaltres.
 • Podem rebre, actualment o en un futur, informació identificativa quan accedeixi o iniciï sessió a una altra pàgina, com per exemple una xarxa social, des del nostre lloc web. Això pot incloure text i/o imatges de la seva Informació Personal Identificable disponible en aquestes terceres pàgines.
 • En cas que el nostre lloc web li doni la possibilitat, ara o en el futur, de pagar per serveis oferts pel CCBages utilitzant una targeta de crèdit a través de proveïdors que realitzen la tramitació de pagament a través de tercers, és important que sàpiga que el nostre proveïdor de serveis, no el CCBages, serà qui reculli i processi la informació de la seva targeta de crèdit.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis oferts pel CCBages, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa de la persona usuària a facilitar determinades dades, pot impossibilitar la prestació dels serveis oferts pel CCBages.

L’informem que també utilitzem (o podem utilitzar) galetes mentre visita el nostre lloc web. Per a més informació sobre el nostre ús de galetes, si us plau, dirigeixi’s a la nostra Política de Galetes.

D’on procedeix la informació recollida?

La informació que recollim mitjançant el lloc web prové exclusivament de vostè. No rebem dades de tercers ni de fonts d’accés públic.

Quina base legal ens legitima per tractar les dades recollides?

La base legal per al tractament de les seves dades és la següent:

 • El consentiment prestat mitjançant l’acceptació expressa de la present Política de privadesa, el qual pot revocar en qualsevol moment. Per a més informació sobre la possibilitat de revocar el seu consentiment dirigeixi’s a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política.
 • L’execució del contracte en el qual vostè és part o per a l’aplicació de mesures precontractuals.
 • El compliment d’obligacions legals del CCBages.
 • El compliment de la missió en Interès públic del CCBages.

Conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats previstes del tractament. El temps pel qual conservem les seves dades dependrà de les finalitats per les quals són recollides i el compliment d’obligacions legals del CCBages. Les dades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió. Per a més informació sobre com suprimir les seves dades, dirigeixi’s a l’apartat referit a l’exercici de drets d’aquesta Política de privadesa.

Com actualitzar la seva informació?

Tota la informació que faciliti la persona usuària a través del registre o emplenant els formularis del lloc web haurà de ser veraç. De la mateixa manera, serà responsabilitat de la persona usuària mantenir tota la informació facilitada al CCBages permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de la persona usuària. La persona usuària serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al CCBages o a tercers per la informació que faciliti.

Preguem que comuniqui de forma immediata al CCBages qualsevol canvi o modificació que es produeixi amb relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

Com pot exercir els seus drets?

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, vostè disposa dels següents drets:

 • Dret a obtenir confirmació sobre si en el CCBages estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals de què disposem relatives a la seva persona.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, per exemple, podrà demanar que la seva adreça de correu electrònic es rectifiqui si la mateixa és errònia o demanar la supressió de les dades de les quals disposa el CCBages quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per què van ser recollides. En el moment de la supressió de les dades, només les conservarem bloquejades pel compliment d’obligacions legals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament, per exemple, té dret a limitar el tractament de les seves dades per a finalitats de màrqueting, podent comunicar-se amb nosaltres perquè es doni de baixa la seva subscripció al NEWSLETTER o comunicacions comercials. En aquest cas, només conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament i retirar el consentiment en qualsevol moment, per exemple, pot demanar al CCBages que deixi de tractar les seves dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. El CCBages deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa enfront de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet la normativa de protecció de dades.

Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament de les seves dades personals, el Consell Comarcal posa a la seva disposició la bústia [email protected] des d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà.

Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol assumpte relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica o presencialment/per correu a les oficines del Registre tot adjuntant còpia del seu document d’identitat.

Transferim o cedim les seves dades a tercers?

Les dades no es comunicaran ni transferiran a tercers, a excepció dels possibles Encarregats de Tractament (tercera entitat que presta un servei a la nostra entitat).

El CCBages pot compartir la seva informació amb diverses autoritats governamentals en resposta a compareixences, ordres judicials o altres processos legals o per a qualsevol altre assumpte requerit per la llei.

Per a la seva comoditat i interès podem proporcionar vincles a pàgines que gestionen organitzadors diferents (“Pàgines de tercers”). No divulguem la seva informació a aquestes Pàgines de tercers sense el seu consentiment.

Tot i això, no aprovem i no som responsables de les pràctiques de privadesa d’aquestes pàgines. Si decideix entrar en un enllaç d’una d’aquestes Pàgines de tercers, hauria de revisar la Política de privadesa publicada a l’altra pàgina per entendre com aquesta Pàgina de tercers recull i utilitza les seves dades personals.

El Consell Comarcal del Bages (d’ara endavant CCBages) ha desenvolupat aquesta política per informar-lo de què és una galeta, quines utilitzem en aquest lloc web i ajudar-lo a poder gestionar-les segons sigui del seu interès.

Amb la seva visita al nostre lloc web, se l’informa de l’existència de galetes i d’aquesta política de galetes. Amb la mera navegació està consentint la instal·lació de les galetes informades (tret que hagi modificat la configuració del seu navegador per rebutjar galetes).

Una galeta és un petit arxiu de text que un lloc web emmagatzema en el navegador de la persona usuària. Les galetes faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web i són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius.

Les galetes s’utilitzen, per exemple, per gestionar la sessió de la persona usuària (reduint el nombre de vegades que ha d’introduir la seva contrasenya) o per adequar els continguts d’una pàgina web a les seves preferències. Les galetes poden ser de “sessió”, per la qual cosa s’esborraran una vegada la persona usuària abandoni la pàgina web que les va generar o “persistents”, que romanen en el seu ordinador fins a una data determinada.

Aquest document d’“Ús de Galetes” està subjecte a actualitzacions periòdiques. El seu propòsit és ajudar-lo a comprendre l’ús que aquesta pàgina web fa de les galetes, la finalitat de les galetes utilitzades i les opcions que la persona usuària té a la seva disposició per gestionar-les.

L’ús d’aquesta web amb la funcionalitat del navegador habilitada per acceptar galetes implica l’acceptació per part de la persona usuària de la tecnologia de galetes.

Exemples de tipus de galetes:

Galetes d’ús intern

Són galetes d’ús intern les imprescindibles per al funcionament d’una web, com per exemple aquelles que permeten l’autenticació o el manteniment de la sessió de la persona usuària registrada quan navega per la pàgina. La desactivació d’aquestes galetes impedeix el funcionament correcte d’algunes de les funcionalitats de la web.

Galetes analítiques

S’utilitzen galetes analítiques per recaptar estadístiques sobre l’activitat de la persona usuària a la web i l’activitat general d’aquesta. La informació recopilada és anònima i permet optimitzar la navegació per la pàgina web i garantir el millor servei a la persona usuària. La persona usuària pot excloure la seva activitat mitjançant els sistemes d’exclusió facilitats per les eines analítiques.

Galetes de tercers per a la gestió d’espais publicitaris

Són galetes emmagatzemades per terceres parts que gestionen els espais publicitaris que les persones usuàries visualitzen en accedir a la web. Aquestes galetes permeten mesurar l’efectivitat de campanyes en línia, proporcionar a la persona usuària informació del seu interès i oferir-li continguts publicitaris de la seva preferència. De conformitat amb les seves pròpies polítiques, alguns gestors de publicitat poden utilitzar les galetes anònimes per mostrar anuncis del seu interès quan visiti altres pàgines web. No obstant això, les persones usuàries poden gestionar l’acceptació o no d’aquestes galetes mitjançant la configuració del seu navegador.

Garanties i opcions sobre les galetes

Durant la instal·lació o configuració del navegador, la persona usuària té la possibilitat d’acceptar o rebutjar la instal·lació de galetes, o bé rebutjar la instal·lació d’un determinat tipus de galetes, com les galetes de publicitat i de tercers. A més, després de cada sessió pot eliminar totes o algunes de les galetes emmagatzemades.

La persona usuària pot activar:

 • La navegació privada, mitjançant la qual el seu navegador deixa de guardar l’historial de navegació, contrasenyes de llocs web, galetes i altra informació de les pàgines que visita, o
 • La funció de no rastrejar, per la qual el navegador demana als llocs web que visita que no rastregin els seus hàbits de navegació, per exemple, servir-li publicitat del seu interès en els llocs que visita.

Li recomanem que consulti l’ajuda del seu navegador per informar-se de les diferents opcions sobre com gestionar les galetes. Tingui en compte que el bloqueig de galetes pot afectar a totes o algunes de les funcionalitats de la nostra web.

Nom de la galeta Tipus de galeta Temps de caducitat Descripció
PHPSESSID Galeta de sessió La sessió Aquesta galeta és utilitzada pel llenguatge d’encriptat PHP per permetre desar les variables de SESSIÓ en el servidor web. Aquesta galeta és essencial per al funcionament de la web.
_ga Galeta analítica (de tercers) 2 anys des de la creació o modificació S’utilitza per diferenciar entre les persones usuàries i sessions. La galeta es crea en carregar la llibreria javascript i si no existeix una versió prèvia de la galeta _ga. La galeta s’actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.
_gid Galeta de sessió A les 24 h des de l’última actualització Es fa servir per distingir els usuaris. Google Analytics.
displayCookieConsent Galeta persistent 1 any des de la creació o modificació Detecta si la persona usuària ha acceptat la política de galetes de la web i per tant no és necessari tornar a mostrar el missatge relacionat amb aquesta.

Xarxes socials

Galetes de complements externs de continguts i Galetes utilitzades per xarxes socials:
Altres llocs que no pertanyen al CCBages i instal·len galetes de tercers a tots els seus visitants, encara que la persona usuària no estigui registrada en les corresponents plataformes:

Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei a les persones usuàries que ens visiten.

Per habilitar, conèixer, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades en el seu equip, pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.
A continuació, pot trobar informació sobre com fer-ho en els següents navegadors: