L’Anella Verda de Manresa

L’Anella Verda és el conjunt d’espais lliures al voltant de la ciutat que pels seus valors socials, ambientals, paisatgístics i productius agraris s’han de protegir, connectar i potenciar.

Es concep com un espai lliure continu que envolta Manresa, idoni per acollir activitats de lleure, educatives, esportives i culturals d’acord amb les diferents característiques que li són pròpies; capaç de generar riquesa i també de conservar el patrimoni natural que conté.

L’Ajuntament de Manresa i el Geoparc han senyalitzat conjuntament les rutes M4 i M5, on s’hi poden veure elements geològics i paisatgístics rellevants.