Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat Forn de la Calç

El Centre d’art i Sostenibilitat del Forn de la Calç de Calders és un punt de trobada entre cultura, història i sostenibilitat. Envoltat de natura, a la Catalunya Central, hem recuperat uns antics Forns de Calç per la seva singularitat, estat de conservació i valor arquitectònic i industrial, amb l’objectiu d’establir un centre d’art contemporani i sostenibilitat a la comarca del Bages, tot al voltant dels mateixos forns com a eix vertebrador de tot el projecte.

El Centre es dedica a la investigació, producció i exhibició de projectes de cultura i art contemporanis, en totes les seves vessants conceptuals i formals, especialment en les relacionades amb l’ecologia i el medi natural, tenint molt en compte les característiques físiques del lloc: antiga pedrera, medi natural ben conservat, bona relació entre natura i activitat humana i especialment la singularitat dels forns de calç.